Τα κρασιά Αλεξίου έκαναν επίσημα το ντεμπούτο τους στην αγορά το 2006. Η συνολική παραγωγή σήμερα ανέρχεται στις 30.000 φιάλες.

Ωστόσο, ακόμα και σε βάθος χρόνου, εκτιμάται  πως η παραγωγή από τους ιδιόκτητους αμπελώνες  δεν θα ξεπεράσει τις 100.000 φιάλες, αφού οι χαμηλές στρεμματικές αποδόσεις είναι σημαντική παράμετρος για την ποιότητα των παραγομένων κρασιών.

ΘΑΛΑΣΣΟΓΡΑΦΙΑ

ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ● WHITE DRY WINE 2017

ΕΡΥΘΡΩΠΟΣ ΟΙΝΟΣ ● ROSE WINE 2017

ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ● RED DRY WINE 2015

ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ● WHITE DRY WINE

CHARDONNAY

ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ 
SYRAH

Η ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΒΑ ΜΑΣ

ΘΑΛΑΣΣΟΓΡΑΦΙΑ

ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ ● WHITE DRY WINE ΚΥΚΛΟΙ ΟΙΝΟΥ

ΘΑΛΑΣΣΟΓΡΑΦΙΑ

ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΩΠΟΣ ΞΗΡΟΣ ROSE WIN 2013 ΚΥΚΛΟΙ ΟΙΝΟΥ

ΘΑΛΑΣΣΟΓΡΑΦΙΑ

ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ● RED DRY WINE 2013 ΚΥΚΛΟΙ ΟΙΝΟΥ

ΠΕΡΙ ΕΛΞΗΣ

ΑΝΤΙΣ ΟΝΕΙΡΟΥ